Erik Verbeek

Bestuurskundige in het onderwijs & de muzieksector

introductie

introductie:

Opgeleid als bestuurskundige en als musicus leg ik graag de verbinding tussen deze twee professies. Als musicus ervaar ik dat artistieke drijfveren tot de mooiste creaties kunnen leiden en dat inspireert mij ook in mijn bestuurlijk werk. Ik ben creatief, constant in ontwikkeling en beschik over een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Deze kwaliteiten zet ik graag in voor zowel goed onderwijs als een sterke culturele sector.

Per 1 november 2020 gaf ik als directeur-bestuurder leiding aan de scholen van VVGO Bunschoten-Spakenburg. Per 1 januari 2023 is deze schoolvereniging gefuseerd met de scholen van VCO Bunschoten en vormde ik samen met mijn collega het College van Bestuur van Scholengroep Wijzer. In deze nieuwe schoolvereniging met 10 scholen volgen ruim 2000 leerlingen primair onderwijs. Naast de aandacht voor de bestuurlijke fusie, lag de focus op inclusiever onderwijs en 4 nieuwbouwprojecten

Naast mijn werk als bestuurder, verzorg ik één dag per week interim- en advieswerk voor een tweetal onderwijsadviesbureaus. De focus ligt hierbij op onderwijskwaliteit vanuit bestuurlijk perspectief en op het maken van strategische keuzes voor inclusiever onderwijs. 

Naast mijn betaalde werkzaamheden in het primair onderwijs ben ik sinds 2009 voorzitter & artistiek leider van Stichting Nationaal Fluitconcours. Als bestuur organiseren we jaarlijks een toonaangevend internationaal concours voor muziekvakstudenten en jong talent met ieder jaar 150 deelnemers uit 25 landen wereldwijd. Daarnaast organiseren we regionaal de fluitwedstrijd: een laagdrempelig open podium voor de jeugd. Tot slot zet ik mij in voor het behoud van muziekscholen en jong talent opleidingen. Daarbij maak ik gebruik van mijn grote politieke netwerk. Op deze manier leg ik de verbinding tussen mijn interesses als musicus en als bestuurskundige

Erik Verbeek

informatie

Maak kennis met mijn bestuurlijke kwaliteiten:

leiderschapsprofiel

Een recent ontwikkelassessment (2024) bevestigt dat ik als bestuurder op natuurlijke wijze het voortouw neem. Ik schroom niet om zaken bespreekbaar te maken en grenzen te stellen. Ik ben ambitieus, energiek en neem gemakkelijk taken op me. Ik breng interactie tot stand en inspireer medewerkers om tot handelen over te gaan. Daarbij ga ik op zoek naar gezamenlijkheid door regelmatig op draagvlak te toetsen. 

 

management drives

Ik zoek het evenwicht tussen visievorming, professionele relaties, concreet resultaat en geborgde (bedrijfs)cultuur, blijkend uit de ‘management drives test’. Minder waarde hecht ik aan bureaucratie en top-down leiderschap. Dit laatste type leiderschap kan in specifieke situaties wel nuttig zijn en verwerp ik daarom niet. Dat geldt wel voor ‘papieren tijgers’ waar geen concrete doelen aan verbonden zijn.

drijfveren

Mijn persoonlijke drijfveren zijn als volgt samen te vatten: ik heb een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Verder houd ik van teamwork, heb ik plezier in mijn werk en houd ik van leidinggeven. Ik heb behoefte aan autonomie en ben niet materialistisch. Vooral in de rollen van coach en vernieuwer voel ik mij thuis.

curriculum vitae

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ik in 2007 mijn bul Bestuurskunde haalde. Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar 'vlottende en stokkende regelverwerking in het PO'. Sindsdien volg ik jaarlijks cursussen en coaching via Kennisnet, de IJsselgroep, Beljon & Westerterp, CPS en anderen.

Als meerscholendirecteur gaf ik leiding aan 2 of 3 scholen tegelijkertijd. Sinds 2020 ligt mijn focus geheel op bestuurlijk werk, aangevuld met interim advieswerk en onbezoldige functies op landelijk niveau:

2024-heden:

2023-heden:

2023-2024:

2020-2022:

2020:

2019-2020:

2019:

2017-2021:

Secretaris CDA-Drenthe

Adviseur Onderwijskwaliteit

College van Bestuur Scholengroep Wijzer (bestuurlijke fusie tussen VVGO & VCO)

Directeur-bestuurder van VVGO Bunschoten-Spakenburg.

Plaatsvervangend directeur op De Verbinding, Almere (CorDeo Scholengroep)

Directeur-coach op GBS Fontanus, Harderwijk (CorDeo Scholengroep)

Interim-directeur op de Dr. H. Bavinckschool, Spakenburg (VVGO)

Meerscholendirecteur op de Mr. Groen van Prinstererschool, Bunschoten (VVGO)

2015-2016:

Interim-directeur op basisschool De Bron, Barneveld (CorDeo Scholengroep)

2009-2019:

Directeur op basisschool De Wegwijzer, Hilversum (CorDeo Scholengroep)

2009-heden:  

Voorzitter en artistiek leider van Stichting Nationaal Fluitconcours

publicaties

Teksten moeten functioneel zijn. Daarom besteed ik in mijn werk veel aandacht aan de leesbaarheid van zowel interne beleidsstukken als openbare publicaties. Klik hieronder op enkele voorbeelden: 

koersplan 2023 -2027 Scholengroep Wijzer

bestuursverslag 2023 Scholengroep Wijzer

projectplan 2024 Nederlandse Fluitconcoursen  

schoolgids 2021 Mr. Groen van Prinstererschool

contact

Hebt u vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens of vul het formulier in.

+31 6 209 88 205

bestuurskundige@erikverbeek.nl