Welkom op mijn website!

Ik ben Erik Verbeek

Bestuurskundige in het onderwijs

over Erik Verbeek

Korte introductie:

Opgeleid als bestuurskundige en als musicus leg ik graag de verbinding tussen deze twee professies. Als musicus ervaar ik dat artistieke drijfveren tot de mooiste creaties kunnen leiden en dat inspireert mij ook in mijn bestuurlijk werk. Ik ben creatief, constant in ontwikkeling en beschik over een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Deze kwaliteiten zet ik graag in voor zowel goed onderwijs als een sterke culturele sector.

Met ingang van 1 november 2020 gaf ik als directeur-bestuurder leiding aan VVGO Bunschoten-Spakenburg en de bestuurlijke fusie met de scholen van VCO Bunschoten. Sinds 1 januari 2023 vorm ik samen met mijn collega het College van Bestuur van Scholengroep Wijzer. In deze gefuseerde schoolvereniging met 10 scholen volgen ruim 2000 leerlingen primair onderwijs. 

Voor onze organisatie liggen er de komende jaren interessante dossiers te wachten:
-de renovatie van de Dr. H. Bavinckschool medio 2023.
-de nieuwbouw van CBS de Ark (4e nieuwbouwproject).
-inclusiever onderwijs.
-uitbreiding van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
-lokale aanpak van het lerarentekort.
-enzovoort...

Als interim en meerscholendirecteur heb ik gewerkt bij 2 schoolverenigingen: de CorDeo scholengroep en VVGO Bunschoten-Spakenburg. Als ervaren directeur en bestuurskundige in het PO (primair onderwijs) begeleidde ik teamleiders bij de operationele taken en richtte ik mij zelf op het maken van strategische keuzes voor de scholen.  

Naast mijn werkzaamheden in het PO ben ik sinds 2009 artistiek leider van Stichting Nationaal Fluitconcours. Als bestuur organiseren we jaarlijks een concours voor zowel studenten als jeugd met gemiddeld 150 deelnemers uit 25 landen. Op deze manier leg ik de verbinding tussen mijn interesses als musicus en als bestuurskundige

Erik Verbeek

informatie

Maak kennis met mijn persoonlijke drijfveren:

persoonlijke visie

Op een (basis)school moeten de volgende aspecten in ieder geval van hoog niveau zijn: een veilig pedagogisch klimaat, de kwaliteit van het onderwijs en aandacht voor de stimulerende en belemmerende onderwijsbehoeften van leerlingen.

Het samenspel tussen leerkrachten, kinderen en hun ouders moet in balans zijn. Iedere actor heeft een eigen rol en optimalisatie daarvan leidt tot de beste ontwikkeling van leerlingen. 

management drives

Graag zoek ik het evenwicht tussen visievorming, professionele relaties, concreet resultaat en geborgde (bedrijfs)cultuur, blijkend uit de ‘management drives test’. Minder waarde hecht ik aan bureaucratie en top-down leiderschap. Dit laatste type leiderschap kan in specifieke situaties wel nuttig zijn en verwerp ik daarom niet. Dat geldt wel voor ‘papieren tijgers’ en visie en bedrijfscultuur waar geen concrete doelen of samenwerking aan verbonden zijn.

registerdirecteur

In het schoolleidersregister sta ik ingeschreven als Registerdirecteur Onderwijs:

curriculum vitae

Mijn opleiding heb ik genoten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ik in 2007 mijn bul Bestuurskunde haalde. Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar 'vlottende en stokkende regelgeving in het PO'. 

Sindsdien volg ik jaarlijks cursussen en krijg ik coaching via onder andere Kennisnet, de IJsselgroep, Beljon & Westerterp, CPS et cetera.

Als meerscholendirecteur gaf ik doorgaans 2 of 3 scholen tegelijkertijd in samenwerking met teamleiders. De afgelopen 10 jaar heb ik leiding gegeven aan de volgende scholen/organisaties:

2023-heden:

2023-heden:

2020-2023:

2020:

2019-2020:

2019:

2017-2021:

Adviseur Onderwijskwaliteit

College van Bestuur Scholengroep Wijzer

Directeur-bestuurder van VVGO Bunschoten-Spakenburg.

Plaatsvervangend directeur op De Verbinding, Almere.

Directeur-coach op GBS Fontanus, Harderwijk.

Interim-directeur op de Dr. H. Bavinckschool, Spakenburg.

Directeur op basisschool Mr. Groen van Prinsterer, Bunschoten.

2015-2016:

Interim-directeur op basisschool De Bron, Barneveld.

2009-2019:

Directeur op basisschool De Wegwijzer, Hilversum.

2009-heden:  

Artistiek leider van Stichting Nationaal Fluitconcours.

publicaties

Teksten moeten functioneel zijn. Daarom besteed ik graag aandacht aan de leesbaarheid van zowel interne beleidsstukken als openbare publicaties. Klik hieronder op enkele voorbeelden: 

schoolgids groenschool.com

visie in ontwikkeling groenschool.com

contact

Hebt u vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens of vul het formulier in.

+31 6 209 88 205

bestuurskundige@erikverbeek.nl